луганський
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Будь ласка, оцініть якість послуг, які надає Луганський ЦПТО:

Дуальна форма освіти

Досвід Луганського центру ПТО ДСЗ щодо дуальної освіти розпочинається з 2019 року. До 2020 року заклад освіти проводив експеримент щодо впровадження організації елементів дуального навчання за професіями торговельного напрямку, а саме: Продавець продовольчих товарів, Продавець непродовольчих товарів та професії Кухар.
У 2019 році на базі Центру розпочато навчання групи слухачів за професією Токар, де впроваджувалися елементи дуального навчання. Виробниче навчання проходило на робочих місцях Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, де слухачі виконували усі види робіт, передбачені кваліфікаційною характеристикою. Під керівництвом майстра виробничого навчання та наставників від підприємства вони послідовно розвивали свої уміння та навички з токарної справи, навчалися використовувати сучасну техніку, механізми.
Центром було розроблено робочі навчальні плани за новими стандартами, які були впроваджені Наказом Міністерства освіти і науки України № 209 від 04.03.2019 року на модульно-компетентнісній основі з корективами, за такими професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», враховуючи збільшення до 70% часу на здобуття слухачами практичних вмінь і навичок та зменшення до 30% періоду для засвоєння ними теоретичного матеріалу.
Переваги використання дуальної системи навчання в тому, що заклад освіти працює у тісному контакті з підприємством-замовником кадрів, враховує його вимоги до майбутніх робітників, залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм, зацікавленість керівників підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника.
Ще однією перевагою використання дуальної системи навчання є вплив на слухачів не тільки наставників – робітників підприємства з багатим досвідом роботи , а й психології виробничого середовища на формування та становлення кваліфікованого робітника, його орієнтацію на конкретне підприємство. До того ж, в умовах виробництва швидше оновлюються виробниче обладнання та технології.
З 2020 року здобувачі освіти навчаються за дуальною формою здобуття освіти, навчання відбувалося за такими професіями, як Продавець непродовольчих товарів, Кухар та Електрогазозварник.
Фахівці Центру пройшли навчання в форматі онлайн-тренінгів з курсу «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.